FAG Bearing

Contact Now

40 mm x 68 mm x 15 mm FAG 6008-2Z Single Row Ball Bearings

mm 82 mm
0 min-1 69 mm

15 mm x 42 mm x 13 mm FAG 7302-B-TVP Angular Contact Ball Bearings

180 mm 2.5 mm
5.8 mm 0.4

15 mm x 35 mm x 11 mm FAG 7202-B-JP Angular Contact Ball Bearings

320.0000 mm 3.00 mm
1600 rpm 1900 rpm

20 mm x 52 mm x 15 mm FAG NU304-E-TVP2 Cylindrical Roller Bearings

BC4.10/W33WI 7.5 mm
1080 mm 23800 kN

280 mm x 460 mm x 180 mm FAG 24156-E1-K30 Roller Bearings

42.862 mm 209.55 mm
261 kg 2467.6 N·m

170 mm x 360 mm x 72 mm FAG 6334-M Single Row Ball Bearings

8 320.675 mm
92.5 kN 209.55 mm

FAG B71922-E-2RSD-T-P4S-UL Precision Ball Bearings

50700 N 17000 rpm
40000 N 1.00 mm

75 mm x 130 mm x 25 mm FAG 20215-K-TVP-C3 Spherical Roller Bearings

1460 kN 1.5 mm
19300 kN 1.76

70 mm x 125 mm x 24 mm FAG NU214-E-TVP2 Cylindrical Roller Bearings

114000 N 45.00 mm
190.0000 mm 2500 rpm

35 mm x 72 mm x 17 mm FAG NUP207-E-TVP2 Cylindrical Roller Bearings

No Shield, no Seal, 17.000 mm
11000 rpm 1.00 mm

FAG 53306 Thrust Ball Bearing

B10724-117 1300 r/min
55.804 mm LOR 118
1/11